ซันไรส์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
ไร่เลย์ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
แซนด์ ซี รีสอร์ท
ไดมอนด์ เคฟ รีสอร์ท
ไร่เลย์ภูตะวันรีสอร์ท
รายาวดี รีสอร์ท