ไร่เลย์ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
รายาวดี รีสอร์ท
บุหงา ธานี รีสอร์ท แอนด์ สปา
ไร่เลย์ เกรทวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา
ซันไรส์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
ไร่เลย์ภูตะวันรีสอร์ท