ไร่เลย์ วิวพอยท์ รีสอร์ท
บุหงา ธานี รีสอร์ท แอนด์ สปา
อันยาวี ไร่เลย์ รีสอร์ท
ซันไรส์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
ไร่เลย์ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ต้นไทร เบย์ รีสอร์ท