สุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท
โรงแรม เมลิลล่า
โรงแรมเรือนไทย สุโขทัย
ธาราบุรี รีสอร์ท สุโขทัย
โรงแรม เลเจนด้า สุโขทัย
นคร เดอ สุโขทัย ฮิป โฮเทล