โรงแรมเรือนไทย สุโขทัย
โรงแรม เมลิลล่า
นคร เดอ สุโขทัย ฮิป โฮเทล
สุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท
โรงแรมสวัสดิพงษ์
ธาราบุรี รีสอร์ท สุโขทัย