โรงแรมสวัสดิพงษ์
ธาราบุรี รีสอร์ท สุโขทัย
โรงแรม เลเจนด้า สุโขทัย
โรงแรมเรือนไทย สุโขทัย
โรงแรมไพลิน สุโขทัย
โรงแรม เมลิลล่า