นคร เดอ สุโขทัย ฮิป โฮเทล
โรงแรมไพลิน สุโขทัย
โรงแรมสวัสดิพงษ์
เลอ ชาร์ม สุโขทัย
สุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท
โรงแรม เลเจนด้า สุโขทัย