อีท สลีฟ คาเฟ่ แอนด์ เบด
ภูฟ้าวารี เชียงราย เรสซิเดนท์
โฮมมี่ โดมมี่ เชียงราย
ชญาดล รีสอร์ท
เอ-สตาร์ ภูแล วัลเล่ย์
ดุสิต ไอส์แลนด์ เชียงราย