โรงแรมเชียงของริเวอร์วิว
โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์
ฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ
บ้าน พักผ่อน เชียงของ
ไร่แสงอรุณ รีสอร์ท