ฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ
โรงแรมเชียงของริเวอร์วิว
โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ แอนด์ รีสอร์ท
เชียงของ ฮิลล์ รีสอร์ท
บ้าน พักผ่อน เชียงของ
ไร่แสงอรุณ รีสอร์ท