เกาะทะลุไอส์แลนด์รีสอร์ท
บ้านกรูด อาเคเดีย รีสอร์ท
โรงแรม คอรัล บางสะพาน
เดอะ วิน โฮเทล
ซี ซีน เฮ้าส์
สายลม รีสอร์ท บางสะพาน