วิลล่า ลามูน รีสอร์ท
สมุยบุรี บีช รีสอร์ท
วิมานบุรี รีสอร์ท
สมุย เพียร์ บีช ฟรอนท์ รีสอร์ท
สมุย ท้องเกตุ รีสอร์ท
เซ็นทารา วิลล่า สมุย