เกาะช้าง ลากูน รีสอร์ท
นอร์เรน รีสอร์ท
โรงแรม คีรี เอเล เกาะช้าง
บาราลี บีช รีสอร์ท
สลักเพชร ซีฟู้ดส์ & รีสอร์ท
เกาะช้างพรีวิเลจ รีสอร์ท