โรงแรมใกล้เคียง   Banlansuan Resort

Siam Beach Resort Chaam
Feliz Hotel Huahin
Belinda Beach Villa
Golden Beach Resort
Royal Graces Cha Am
Cha Inn at Cha Am