อ่าวนาง เกสท์ โฮม
อ่าวนาง ซันเซ็ท โฮเท็ล
ทรัพย์แสงดาว รีสอร์ท
อลิซี บูติก โฮเท็ล
บ้านพ้องามรีสอร์ท
อ่าวนาง ปริ๊นซ์วิลล์ รีสอร์ท