อาลี บาบา ปราณบุรี รีสอร์ท
ภูริมันตรา รีสอร์ท
เช็คอิน รีสอร์ท ปราณบุรี
แบ็คคัส โฮม รีสอร์ท
ประเสบัน รีสอร์ท หัวหิน
โกลเด้น ไพน์ บีช รีสอร์ท