ประเสบัน รีสอร์ท หัวหิน
ตะนาวศรี รีสอร์ท
โกลเด้น ไพน์ บีช รีสอร์ท
ปราณอลักษณ์
พอร์เทรต เรสซิเดนซ์ แอท ปราณบุรี
แบ็คคัส โฮม รีสอร์ท