ปราณบุรี คาบาน่า รีสอร์ท
เช็คอิน รีสอร์ท ปราณบุรี
ตะนาวศรี รีสอร์ท
ปาปามังกี้ รีสอร์ท
ปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา
สันติปุระ บูติก รีสอร์ท