แบ็คคัส โฮม รีสอร์ท
ปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา
ตะนาวศรี รีสอร์ท
อาลี บาบา ปราณบุรี รีสอร์ท
เช็คอิน รีสอร์ท ปราณบุรี
เชอราตันหัวหิน ปราณบุรีวิลล่า