วีเจ เบด แอนด์ เบรคฟาสต์
ภู ธาร เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา
เกาะช้างพรีวิเลจ รีสอร์ท
ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท
กุญชระบุรี รีสอร์ท
บ้านทะเล เกาะช้าง