แพดดี้ส์ ปาล์ม รีสอร์ท
ดิ เอ็มเมรัล โคฟ เกาะช้าง
ซีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง
ภูมิยามะ บีช รีสอร์ท
ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท
ใบลาน บีช รีสอร์ท