ช้างปาร์ค รีสอร์ท แอนด์ สปา
เดอะ เดวา เกาะช้าง
อลีนา แกรนด์ โฮเทล
กจาปุรี รีสอร์ทแอนด์สปา
ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท
เกาะช้างพรีวิเลจ รีสอร์ท