ดิ เอ็มเมรัล โคฟ เกาะช้าง
สยามเบย์ รีสอร์ท
เกาะช้างพรีวิเลจ รีสอร์ท
อลีนา แกรนด์ โฮเทล
ไอยรา บี.อาร์ เกาะช้าง
เซ็นทารา เกาะช้าง ทรอปิคานา รีสอร์ท