เกาะช้าง ฟ้าใส รีสอร์ท
สยาม ซันไรซ์ วิลล่า เกาะช้าง
วราปุระ รีสอร์ท
ไก่แบ้ บีช รีสอร์ท
ช้างปาร์ค รีสอร์ท แอนด์ สปา
ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท