โรงแรมใกล้เคียง   Wang Thong Hotel Maesai

Green View Place
Green View Place
3.0 of 5

2.4 กม.

Du Doi Suay
Du Doi Suay
2.5 of 5

14.4 กม.

Chour Palace Hotel
Huai Nam Rin
Huai Nam Rin
2.5 of 5

1.8 กม.

Silamanee
Silamanee
3.0 of 5

12.4 กม.

Wanliya Resort
Wanliya Resort
3.0 of 5

2.4 กม.