โรงแรมใกล้เคียง   Millennium Resort Patong Phuket

Andaman Embrace
Andaman Embrace
4.0 of 5

0.7 กม.

Ansino Bukit
Ansino Bukit
 of 5

0.6 กม.

Good Nice Hotel
Good Nice Hotel
2.0 of 5

0.5 กม.

Patong Gallery Hotel
Bel Aire Resort
Bel Aire Resort
2.0 of 5

0.5 กม.

Patong Cottage
Patong Cottage
3.0 of 5

1.3 กม.