โรงแรมใกล้เคียง   Ban Chiang

The Ricefields Hotel
Prajaktra City Hostel
Kitlada Hotel Udonthani
The Pannarai Hotel
Panya Resort Hotel
Hop Inn Udonthani