โรงแรมใกล้เคียง   Dragon Beach Resort

Villa Kalasea
Villa Kalasea
3.0 of 5

15.9 กม.

Grand Sole Beach Hotel
Sigma Resort Jomtien Pattaya
Villa Majestic No.63
Nusa Playa Hotel & Spa
A A Hotel Pattaya