โรงแรมใกล้เคียง   Leelawadee Boutique Hotel

The Royal Paradise Hotel
The Three by APK
The Three by APK
3.0 of 5

2.0 กม.

Tropica Bungalow Hotel
Patong Cottage
Patong Cottage
3.0 of 5

0.7 กม.

Patong Beach Bed and Breakfast
Aspery Hotel
Aspery Hotel
3.0 of 5

2.2 กม.