โรงแรมใกล้เคียง   Karon Sea Sands Resort and Spa

The Beach Heights Resort
Waterfront Suites
Mandarava Resort and Spa
Rattana Beach Hotel
Churai Condo Phuket