หอมหมื่นลี้ ฮิลล์ รีสอร์ท
เมาน์เท่นวิว รีสอร์ท
ภัทราวานา รีสอร์ท
แฟมิลี่ รีสอร์ท เขาใหญ่
โรงแรมเขาใหญ่ คีรี ธารทิพย์ รีสอร์ท
แมนดาริน โฮเทล เขาใหญ่