โรงแรมใกล้เคียง   Blue Ocean Resort Phuket

Nipa Resort
Nipa Resort
3.0 of 5

1.6 กม.

APK Resort
APK Resort
3.0 of 5

2.0 กม.

Sunset Mansion Phuket
Hiran Residence
Hiran Residence
 of 5

2.2 กม.

Anchalee Inn Phuket
Andatel Patong
Andatel Patong
3.0 of 5

2.1 กม.