โรงแรมใกล้เคียง   Inthira Villa Vang Vieng

The Elephant Crossing Hotel
Vilayvong Hotel
Vilayvong Hotel
3.0 of 5

0.5 กม.

Ban Sabai Bungalow
Silver Naga Hotel
Riverside Boutique Resort
Laos Haven Hotel & Spa