โรงแรมใกล้เคียง   Red Canal Hotel

Mandalay Hill Resort
Shwe Ingyinn Hotel
Mandalay City Hotel
Mandalay View Inn