โรงแรมใกล้เคียง   Red Canal Hotel

Shwe Ingyinn Hotel
Mandalay Hill Resort
Mandalay City Hotel
Mandalay View Inn