ชณา เพลส
โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่
โรงแรมโม รูมส์
ศาลาล้านนาเชียงใหม่
โรงแรม แคนทารี่ ฮิลล์
ชาร์โคล เฮ้าส์ แอนด์ โคซี่ โฮเต็ล