โรงแรม เดอะปาร์ค เชียงใหม่
ยางคำ วิลเลจ เชียงใหม่
อคิรา แมเนอร์ เชียงใหม่
วีซี แอ๊ด สวนผัก บูติค โฮเต็ล
กาลาโต้ คอฟฟี่ โฮสเทล
เพรสทีจ เชียงใหม่