วี บริซา โฮเต็ล เชียงใหม่
โรงแรม ยูเรเซีย เชียงใหม่
พาราซอล อินน์
โรงแรมวินเพลส เชียงใหม่
ราชมังคลา ฟลอร่า เฮ้าส์
ปางวิมาน เพลส รีโซเทล