สตาร์ไลท์ บีช รีสอร์ท
โรงแรมชุมพรการ์เดนส์
โรงแรมนานาบุรี
ฮ็อป อินน์ ชุมพร
โรงแรม พนธารา ชุมพร
โรงแรม มรกต