โรงแรมชุมพร ทราเวล ลอดจ์
โรงแรมนานาบุรี
ดิ โอโซน รีสอร์ท ชุมพร
ปาล์ม สวีท รีสอร์ท
โรงแรมชุมพร พาเลซ
ชลิชา รีสอร์ท