ชลิชา รีสอร์ท
โรงแรมชุมพร ทราเวล ลอดจ์
โรงแรมชุมพร พาเลซ
โรงแรมชุมพรการ์เดนส์
โรงแรมนานาบุรี
โรงแรม มรกต