ภูทรายแก้ว รีสอร์ท
เพชรภูหมอก รีสอร์ท
คาซา เพนดิโอ วังน้ำเขียว
กระท่อมหิน นันทภัค
สตาร์เวลล์ การ์เด้นท์โฮม รีสอร์ท
บุหงาส่าหรี รีสอร์ท