อันยาวี ไร่เลย์ รีสอร์ท
ไร่เลย์ภูตะวันรีสอร์ท
ซันไรส์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
ไร่เลย์ วิวพอยท์ รีสอร์ท
ไร่เลย์  วิลเลจ รีสอร์ท
รายาวดี รีสอร์ท