ไร่เลย์  วิลเลจ รีสอร์ท
ไดมอนด์ เคฟ รีสอร์ท
แซนด์ ซี รีสอร์ท
ซันไรส์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
อันยาวี ไร่เลย์ รีสอร์ท
ไร่เลย์ ปริ๊นเซส รีสอร์ท แอนด์ สปา