บุหงา ธานี รีสอร์ท แอนด์ สปา
ไร่เลย์ ปริ๊นเซส รีสอร์ท แอนด์ สปา
อันยาวี ไร่เลย์ รีสอร์ท
ต้นไทร เบย์ รีสอร์ท
ซันไรส์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
แซนด์ ซี รีสอร์ท