ไร่เลย์  วิลเลจ รีสอร์ท
ไร่เลย์ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
แซนด์ ซี รีสอร์ท
ไร่เลย์ วิวพอยท์ รีสอร์ท
ไร่เลย์ ปริ๊นเซส รีสอร์ท แอนด์ สปา
รายาวดี รีสอร์ท