ซันไรส์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
ไร่เลย์  วิลเลจ รีสอร์ท
ต้นไทร เบย์ รีสอร์ท
ไดมอนด์ เคฟ รีสอร์ท
บุหงา ธานี รีสอร์ท แอนด์ สปา
แซนด์ ซี รีสอร์ท