ไร่เลย์  วิลเลจ รีสอร์ท
อันยาวี ไร่เลย์ รีสอร์ท
บุหงา ธานี รีสอร์ท แอนด์ สปา
ไร่เลย์ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ไร่เลย์ภูตะวันรีสอร์ท
ต้นไทร เบย์ รีสอร์ท