ไร่เลย์ภูตะวันรีสอร์ท
ต้นไทร เบย์ รีสอร์ท
แซนด์ ซี รีสอร์ท
ไร่เลย์  วิลเลจ รีสอร์ท
ไร่เลย์ เกรทวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา
บุหงา ธานี รีสอร์ท แอนด์ สปา