บุหงา ธานี รีสอร์ท แอนด์ สปา
ไร่เลย์ เกรทวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา
แซนด์ ซี รีสอร์ท
รายาวดี รีสอร์ท
ซันไรส์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
อันยาวี ไร่เลย์ รีสอร์ท