ไร่เลย์ภูตะวันรีสอร์ท
รายาวดี รีสอร์ท
อันยาวี ไร่เลย์ รีสอร์ท
ไร่เลย์  วิลเลจ รีสอร์ท
ซันไรส์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
ไร่เลย์ เกรทวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา