รายาวดี รีสอร์ท
ไร่เลย์ภูตะวันรีสอร์ท
บุหงา ธานี รีสอร์ท แอนด์ สปา
แซนด์ ซี รีสอร์ท
ไร่เลย์ วิวพอยท์ รีสอร์ท
ไร่เลย์ ปริ๊นเซส รีสอร์ท แอนด์ สปา