ไร่เลย์ภูตะวันรีสอร์ท
ไร่เลย์ เกรทวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา
ต้นไทร เบย์ รีสอร์ท
ไร่เลย์ ปริ๊นเซส รีสอร์ท แอนด์ สปา
ไดมอนด์ เคฟ รีสอร์ท
ไร่เลย์ วิวพอยท์ รีสอร์ท