บุหงา ธานี รีสอร์ท แอนด์ สปา
ไร่เลย์  วิลเลจ รีสอร์ท
ต้นไทร เบย์ รีสอร์ท
อันยาวี ไร่เลย์ รีสอร์ท
ไร่เลย์ เกรทวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา
ซันไรส์ ทรอปิคอล รีสอร์ท