ไร่เลย์ ปริ๊นเซส รีสอร์ท แอนด์ สปา
รายาวดี รีสอร์ท
บุหงา ธานี รีสอร์ท แอนด์ สปา
ไร่เลย์ เกรทวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา
แซนด์ ซี รีสอร์ท
ต้นไทร เบย์ รีสอร์ท