ไร่เลย์  วิลเลจ รีสอร์ท
ไร่เลย์ ปริ๊นเซส รีสอร์ท แอนด์ สปา
ซันไรส์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
ไร่เลย์ วิวพอยท์ รีสอร์ท
ไร่เลย์ เกรทวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา
รายาวดี รีสอร์ท