รายาวดี รีสอร์ท
ไร่เลย์ ปริ๊นเซส รีสอร์ท แอนด์ สปา
ไร่เลย์ เกรทวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา
ไร่เลย์  วิลเลจ รีสอร์ท
ไร่เลย์ภูตะวันรีสอร์ท
ไดมอนด์ เคฟ รีสอร์ท