โรงแรมอมรินทร์นคร
พิษณุโลก ยูไนเต็ด เกสท์เฮาส์
โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว
บ้านกระทิง พิษณุโลก
ภัทธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา
เดอะ ปาร์ค โฮเต็ล พิษณุโลก