พิษณุโลก ยูไนเต็ด เกสท์เฮาส์
รัตนา ปาร์ค พิษณุโลก
เดอะ ฮาร์โมนี พลัส อพาร์ตเมนต์
เดอะ วิลเลจ พิษณุโลก
โรงแรมโยเดีย เฮอริเทจ
ฮ็อป อินน์ พิษณุโลก