โรงแรมไพลิน-พิษณุโลก
ลีลาวดี ปาร์ค & โฮเทล พิษณุโลก
ท็อปแลนด์ โฮเทล
โรงแรมโยเดีย เฮอริเทจ
รัตนา ปาร์ค พิษณุโลก
โรงแรมเมย์ฟลาเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก