เดอะ ฮาร์โมนี พลัส อพาร์ตเมนต์
ภัทธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา
บ้านกระทิง พิษณุโลก
โรงแรมโยเดีย เฮอริเทจ
โรงแรม โมราจ
 เรือนแพ รอยัล พาร์ค พิษณุโลก